Zhang Da Qian Museum

Year: 2011

Location: Nanjing-China

Internship

Type: Architecture + Landscape